Para sa minamahal kong gurong tagapayo: Ginoong Roy Albert Acosta

Mahal kong Guro,
                                  

                                       Magandang araw po sa iyo, isang karangalan po para sa akin na mabigyan ng pagkakataong makapag bigay ng mensahe para sa inyo. Simula po noong kayo ay tumuntong sa mataas na paaralan ng Babuyan upang maging kauna-unahang gurong tagapayo na hahawak sa ika labing-isang baitang ng Senior Hayskul at ito’y walang iba kundi ang ang aming pangkat at doon na nga po nagsimula ang unang kabanata, wala akong ideya tungkol sa pagkatao ninyo syempre nga naman at unang araw pa lamang ng pamamalagi ninyo sa paaralang ito, ngunit simula ng tumagal ng tumagal ay unti unti ko na po kayong nakikilala subalit hindi naman po lahat, siguro po ay mula sa isang daang posiyento ay sampung porsiyento pa lamang ang aking kaalaman tungkol sa inyo. 

Nagdaan ang maraming buwan sa pagtuturo ninyo sa amin at sumapit ang araw ng disyembre ng magkaroon po ang klase natin ng kauna-unahang pagsasama sama upang ipagdaos ang  Christmas Party sa Lyn’s Haven Resort  ng magdamag at doo’y nagkaroon tayo ng bukas na pagtitipon, doon ko mas nakilala ang aming gurong tagapayo na sa kabila pala ng mga halakhak ay mayroon ding mabibigat na problema at mapait na nakaraan sa kanyang buhay, ng sinimulan nyo pong ibahagi ang inyong nakaraan sa kamay ng inyong mga magulang ay hindi ko lubos maiwasang mapa luha sa mga sinapit nyo noon pigilan ko man ito ay patuloy parin ang pagpatak ng aking mga luha sa mata siguro nga po ay talagang nararamdaman at naranasan ko din yung mga sakit na sinapit nyo noon ngunit hindi naman po ganoon kalala tulad sa mga sinapit po ninyo, marami po akong natutunan mula sa inyo doon ko po napagtanto na mas swerte po pala kami kasi hindi ganoon kahirap ang mga nararanasan namin sa ngayon at hindi ganoon kalayo ang nilalakad namin para makating sa paaralan tapos yung isusukli namin sa aming mga magulang ay ang katamaran labis po akong nagsisisi sa mga pagkakataong iyon, hangang hanga po ako sa inyo sapagkat talagang ayaw nyo na pong maranasan namin ang ipinaranas sa inyo noon ginagawa po ninyo ang lahat para kami ay mapunta sa magandang landas, saludo po ako sa katatagan ninyo kasi kahit ganon pa man po ang inyong sinapit ay nakamit nyo parin sa huli ang totoong tagumpay na hindi kailan man mahihiram nino man at iyon ang edukasyon alam ko po kaya ninyo ibinahagi sa amin ang mga karanasang iyon ay para kami din ay magsikap din sa kabila ng hirap na dinaranas namin sa buhay, wag mawawalan ng pag-asa at wag sayangin ang mga panahon at pagkakataon gayong kami ay bata pa dahil iyon lamang ang aming tanging madadala habang buhay ito’y di kailanman mananakaw ng kahit sino man. 

Simula po noong narinig ko mula sa inyo ang mga payo na iyon ay isa na po kayo sa mga naging inspirasyon ko sa buhay, isa narin po kayo na nagsasabi sa akin na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay bagkos ito ang magiging daan para mas lalo pang mag sikap sa buhay, maraming maraming salamat Sir Roy Albert Acosta sa pagiging isa sa mga pag-asa namin para maabot namin ang mga hinahangad namin sa buhay, isa po ako sa magpapatunay sa inyo na may mararating din ako balang araw at kapag nagawa ko po iyon ay isa po kayo sa mga naging dahilan kung kaya ay naabot ko ang pinapangarap ko sa aking buhay, ang mga alaala mo po ay aking iingatan at mga turo mo po ay akin ding gagamitin upang ang lahat ng pangarap ko ay aking makamit, hanggang dito nalang po.                                                 Lubos na gumagalang,

                                                       Princess P. Bungar

A Good Scenery of A Sunny Day

One fine Sunny day

While walking around on my way

There are tallest standing pine trees

That keeps me from the sun ray

Although I want to feel the light

Whom creates a beautiful sight

And it’s arise a little sweat

That is Good for our health

Flowers shines together

To gave importance and glance

In every unique colors

They’re combined forever

   Our nature shows 

 If how been God creative

To made that attractive places

And now, we can touch and feel it.


The Last Paradise


       If you’re searching for a beautiful place

              There’s only unique Island

               That everyone knows best

           Island of Palawan will be prove it


                 There many standing trees

                 Keeps greening everywhere

                    While gave a fresh air

                  Remind us to take it care


              What are you waiting for?

                 Try to visit our nature

      ‘coz it’s the one of The Seven Wonder 

         that is called “Underground River”


                 Come and let your eyes

           Witness those beautiful sight

                    God created for us

              What a beautiful paradise 

             Hot temperature came from the sun

           That give reflection to the ocean upon

           Included of those smoothly white sand

            Throwing by the light waves around

                        All you want to see

                   Gives a little bit mystery

             If how been wondrous this island

            That God creation for the human.

Remember The Almighty

        Everytime when your life is in complication

                 Dont ever know how to solve it

                   Nothing to do but still wait

            If there’s something happen in a minute

 

          But don’t forget the Man who gave sacrifices

                 His entire life for those humanities

               Because of His love we receive success

     Gave Him thanks for those wonderful memories
                 
                   

                     Dear friend you are very lucky

        You became the one of His gracious mysteries

                We are blessed coz His love is infinite

    He came down from heaven to show the golden way
                

                

                        Dont think your past today

                Instead look forward for another day

              Nothing is impossible to our Almighty

  As long as you remember Him always and take a pray.